Ngữ Pháp N3 chi tiết 51-60

Học ngữ pháp tiếng nhật N5

53

~っけ

Nhớ không lầm là ….đúng không?


1. Dùng trong văn nói, dùng để xác nhận lại
a. もう手紙出したっけ?
b. あの人、マイさんだっけ?
c. 明日先生も来るんだっけ。

Các Bài Khác

Luyện Thi Ngữ pháp N3


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật