Ngữ Pháp N3 chi tiết 51-60

Học ngữ pháp tiếng nhật N5

53

~っけ

Nhớ không lầm là ….đúng không?


1. Dùng trong văn nói, dùng để xác nhận lại
a. もう手紙出したっけ?
b. あの人、マイさんだっけ?
c. 明日先生も来るんだっけ。


Các Bài Khác

Luyện Thi Ngữ pháp N3