Ngữ Pháp N2 chi tiết 91-100

Học ngữ pháp tiếng nhật N5

93

~といったら

Nói về cảm xúc thán phục, ngạc nhiên, ngoài mong đợi


1. [名]+といったら
a. 息子の部屋の汚いことといったら、ひどいものです。
b. その景色の美しさといったら、口で言い表せないほどです。


Các Bài Khác

Luyện Thi Ngữ pháp N2

A p p   F o r   P h o n e
  • Android 3.0
  •   
  • iOS 3.0

App 3.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android 3.0
  •   
  • iOS 3.0