§Chuyên đề Tổ hợp xác suất được tạo ra dành cho các kì thi riêng của đại học Nhật Bản, ít có trong đề thi ryu ! Các bạn nhớ lưu ý !

Tổ hợp xác suất bài 2

Bài 1: 

答案

アイ:80
ウ:4  エオ:27
カキ:20  クケ:27

 

Bài 2:

 

 

答案

コ:8  サシ:27
ス:5  セ:9
ソタチ:473
ツテ:32
トナ:14

 

Bài 3: 

 

答案

ア:8  イ:8

 

Bài 4: 

答案

ウ:5  エオ:27
カ:5  キク:27
ケ:8  コサ:27
シ:4  スセ:27
ソタ:14  チ:9

 

Các bài khác