§Chuyên đề Tổ hợp xác suất được tạo ra dành cho các kì thi riêng của đại học Nhật Bản, ít có trong đề thi ryu ! Các bạn nhớ lưu ý !

Tổ hợp xác suất bài 1

Bài 1: 

答案

アイ:12
ウエ:12
オ:1  カ:3
キ:5  ク:8

 

Bài 2:

 

 

答案

ケ:7
コサ:35  シ:6
ス:7  
セソ:35  タ:6
チ:7
ツテ:35  ト:6

 

Bài 3: 

 

答案

タ:1  チ:6
ツ:1  テ:6
ト:2  ナ:3


 

Bài 4: 

答案

二:3  ヌ:2
ネノ:11
ハヒ:36


 

Các bài khác