§Chuyên đề Tổ hợp xác suất được tạo ra dành cho các kì thi riêng của đại học Nhật Bản, ít có trong đề thi ryu ! Các bạn nhớ lưu ý !

Tổ hợp xác suất bài 1

Bài 1: 

{dt_head}答案 {dt_details}

アイ:12
ウエ:12
オ:1 カ:3
キ:5 ク:8

{dt_end}

 

Bài 2:

 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

ケ:7
コサ:35 シ:6
ス:7 
セソ:35 タ:6
チ:7
ツテ:35 ト:6

{dt_end}

 

Bài 3: 

 

{dt_head}答案 {dt_details}

タ:1 チ:6
ツ:1 テ:6
ト:2 ナ:3


{dt_end}

 

Bài 4: 

{dt_head}答案 {dt_details}

二:3 ヌ:2
ネノ:11
ハヒ:36


{dt_end}

 

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS
 • English Page

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
 • Android
 •   
 • iOS 4.3