Luyện toán ryu-dãy số, vector, hình học bài 3

Bài 1: 

答案

アイ:23  ウエ:21
オカ:13
キクケ:928

 

Bài 2:

 

 

答案

コ:9
サシ:54
スセソ:290

 

Bài 3: 

 

答案

アイ:12
ウ:1  エ:8
オカ:15  キ:7

 

Bài 4: 

答案

ク:2
ケ:4  コ:3
サ:2  シ:6

 

Các bài khác