Từ Vựng N2

Luyện thi từ vựng N2 bài 12

Câu 1 : すばらしい作品。  ?  
Câu 2 : ひかえめでおとなしく静かなこと。  ?  
Câu 3 : ビールスのように非常に小さいものを拡大してみるために使うもの。  ?  
Câu 4 : 法律の中で一番基本になる法。  ?  
Câu 5 : 無理にするやり方。  ?  
Câu 6 : 努力して大きな苦しみや困難に勝つこと。  ?  
Câu 7 : 古くから人々に言われて来た教育的な言葉。  ?  
Câu 8 : 早くするように言うこと。  ?  
Câu 9 : 反対に進む、または、反対する。  ?  
Câu 10 : 文字や文章のある部分をとり除くこと。  ?  
Câu 11 : 清書する前に試しに書いたもの。  ?  
Câu 12 : 実際に出した成績。よい結果。  ?  
Câu 13 : 小説などを書くこと。  ?  
Câu 14 : がっかりすること。  ?  
Câu 15 : 愛人にふられること。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác

 

 

 
 

Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật