Từ Vựng N2

Luyện thi từ vựng N2 bài 11

Câu 1 : 速度を増やすこと。  ?  
Câu 2 : 活動するためのエネルギーやパワーなど  ?  
Câu 3 : 「もし」と考えてみること。  ?  
Câu 4 : 火などであたためること。  ?  
Câu 5 : 全体の半分以上の数。  ?  
Câu 6 : 空気を入れかえること。  ?  
Câu 7 : 病人の世話をすること。  ?  
Câu 8 : 食料が不足して人々が苦しむこと。  ?  
Câu 9 : これで割れない数。例えば、1,3,5,7...13,15...など。  ?  
Câu 10 : 外部にあるものを内部にとり入れること。  ?  
Câu 11 : 感謝するとき、あやまる時、頼む時のことば。  ?  
Câu 12 : まっすぐではない線。  ?  
Câu 13 : 現実にはないことをいろいろ考えること。  ?  
Câu 14 : 残念に思う。  ?  
Câu 15 : 汚れた水、またはそれを流す所。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác

 

 

 
 

Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật