Ngữ Pháp N2

Luyện thi ngữ pháp N2 bài 26

 

Câu 1 : 最近の彼の活躍には、注目すべき(___)があります。  ?  
Câu 2 : この問題を解くのに、どれだけ苦労したこと(___)・・・。  ?  
Câu 3 : ストレス解消するには、運動する(___)限ります。  ?  
Câu 4 : 雷の音が近くなってきたので、停電の(___)。  ?  
Câu 5 : 手術に(___)多少の痛みはがまんしてください。  ?  
Câu 6 : あの歩き方から(___)、彼女はとても疲れているようだ。  ?  
Câu 7 : 事故の原因を(___)、意見が2つにわかれた。  ?  
Câu 8 : 久しぶりの家族旅行だから、みんなの(___)沿ったところに行こう。  ?  
Câu 9 : 仕事の話はぬき(___)して、楽しくやりましょう。  ?  
Câu 10 : この小説は、作者の体験をもとに(___)書かれたそうだ。  ?  
Câu 11 : 佐藤さんを中心(___)、研究を進めていく  ?  
Câu 12 : この症状(___)いうと、風邪ではなくほかの病気だ。  ?  
Câu 13 : あの店のケーキはとてもきれいで、お菓子(___)芸術だ。  ?  
Câu 14 : 円が高くなる(___)つれて、海外にいく人も増える  ?  
Câu 15 : これは事実に(___)書いた報告書で、私の個人的な意見は含まれていない。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

 

Bảng tóm tắt ngữ pháp N2

 

Các bài khác


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật