Ngữ Pháp N2

Luyện thi ngữ pháp N2 bài 24

 

Câu 1 : 先生は学生のことを教えて宿題を出すが、学生 _ 宿題はないほうがうれしい。  ?  
Câu 2 : 子供のころサッカーのマンガを _  _ * _ 始めた。  ?  
Câu 3 : 山田さんは _ * _ _ です。  ?  
Câu 4 : これだけ勉強したのだから * _ _ _ 合格するだろう。  ?  
Câu 5 : その母親は _ _  _ * 家を出て行ってしまった。  ?  
Câu 6 : 美しいのもへの * _ _ _ 人にはあるものだ。  ?  
Câu 7 : 勉強でも * _ _ _ と父は言った。  ?  
Câu 8 : 旅行をするなら、 _ * _ _ しておいたほうがいい。  ?  
Câu 9 : 彼が賞を _  _ _  * ならない。  ?  
Câu 10 : このガイドブックは、 _  _ _  * までのっている。  ?  
Câu 11 : 海外で生活する _ _  * _ でしょう。  ?  
Câu 12 : 学生たちの _  * _ _ がなくなった。  ?  
Câu 13 : この会社の _  * _ _ も買えない。  ?  
Câu 14 : アルバイトが _  _ _  * なる。  ?  
Câu 15 : ずっと住んでいた町 _ _  * _ がある。  ?  
  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

 

Bảng tóm tắt ngữ pháp N2

 

Các bài khác