Hán Tự N2
Luyện thi hán tự N2 bài 6

Câu 1 : まんぞく  ?  
Câu 2 : かいけつ  ?  
Câu 3 : ほうほう  ?  
Câu 4 : むずかしい  ?  
Câu 5 : 人に世話になったときは、「ありがとう」と _ するものだ。 _  ?  
Câu 6 : 観客は一斉に大声をあげて、入場する選手たちを迎えた。 観客  ?  
Câu 7 : 選手  ?  
Câu 8 : 迎えた  ?  
Câu 9 : かんじゃがしずかにきゅうようできるような環境を作り出すことが、かんごの基本だ。 かんじゃ  ?  
Câu 10 : しずかに  ?  
Câu 11 : きゅうよう  ?  
Câu 12 : かんご  ?  
Câu 13 : 平和外交で、両国の _ を正常化させた。  ?  
Câu 14 : 自然現象の状態や変化をよく見て数や量を調べること。  ?  
Câu 15 : 明日は給料日なので、急いで仕事を終わらせて友達と一緒にお酒を飲みに行こうと約束をしている。 給料  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N2

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật