Hán Tự N2
Luyện thi hán tự N2 bài 3

Câu 1 : 管理  ?  
Câu 2 : 営業  ?  
Câu 3 : 停止  ?  
Câu 4 : このさくひんは、えいがのれきしにえいきゅうにのこるめいさくだとおもう。 さくひん  ?  
Câu 5 : えいが  ?  
Câu 6 : れきし  ?  
Câu 7 : えいきゅう  ?  
Câu 8 : めいさく  ?  
Câu 9 : おもう  ?  
Câu 10 : 子供の遠足が雨のために延期されたので、せっかく準備した弁当が無駄になってしまった。 遠足  ?  
Câu 11 : 延期  ?  
Câu 12 : 準備  ?  
Câu 13 : 弁当  ?  
Câu 14 : しゅしょうはこっかいで、中小企業をもっと援助したいとえんぜつした。 しゅしょう  ?  
Câu 15 : こっかい  ?  
  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N2

Các bài khác