Hán Tự N2
Luyện thi hán tự N2 bài 24

Câu 1 : 現代  ?  
Câu 2 : 少数  ?  
Câu 3 : 農業  ?  
Câu 4 : 苦手  ?  
Câu 5 : 人類  ?  
Câu 6 : 学者  ?  
Câu 7 : 思想  ?  
Câu 8 : 分野  ?  
Câu 9 : 述べた  ?  
Câu 10 : 都市  ?  
Câu 11 : 存在  ?  
Câu 12 : 物質  ?  
Câu 13 : 貿易  ?  
Câu 14 : 産業  ?  
Câu 15 : 革命  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N2

Các bài khác

Tiếng Nhật 360

Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.