Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N2
Luyện thi hán tự N2 bài 23

Câu 1 : 下町   
     Θ

 

Câu 2 : 地盤   
     Θ
  
  
 
Câu 3 : 事態   
     Θ
  
 
  
Câu 4 : 彼はじそく百キロの運転を五時間続けても、緊張状態をじぞくできるほど集中力を持っている。 じそく   
     Θ


 
Câu 5 : じぞく   
     Θ

 

  
Câu 6 : 政治の力を地方に持たせる、地方 _ の時代になった。 _   
     Θ
  
  
  
 
Câu 7 : 一般市民のピストルの _ は、日本では禁止されている。   
     Θ
  
 
  
  
Câu 8 : 北九州工業 _ は鉄を中心とする重工業が盛んである。   
     Θ
  
 
  
  
Câu 9 : 自然の法則を研究して一般的法則をみつけ出す学問。   
     Θ
  

 
  
Câu 10 : 今回の修学旅行は現地で集合で解散するので、各自地図を用意して慎重に計画を立てること。 現地   
     Θ
  
  

 
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

Tổng hợp hán tự N2

Các bài khác