Hán Tự N2
Luyện thi hán tự N2 bài 16

Câu 1 : 政治の力を地方に持たせる、地方 _ の時代になった。 _  ?  
Câu 2 : 一般市民のピストルの _ は、日本では禁止されている。  ?  
Câu 3 : 北九州工業 _ は鉄を中心とする重工業が盛んである。  ?  
Câu 4 : 自然の法則を研究して一般的法則をみつけ出す学問。  ?  
Câu 5 : 今回の修学旅行は現地で集合で解散するので、各自地図を用意して慎重に計画を立てること。 現地  ?  
Câu 6 : 集合  ?  
Câu 7 : 解散  ?  
Câu 8 : 各自  ?  
Câu 9 : 地図  ?  
Câu 10 : 用意  ?  
Câu 11 : 電車のしゅうてん駅のしゅうへんには新しいベッドタウンがけんせつされている。 しゅうてん  ?  
Câu 12 : しゅうへん  ?  
Câu 13 : けんせつ  ?  
Câu 14 : 秋の交通安全 _ です。皆様、交通規則を守りましょう。  ?  
Câu 15 : 高度経済成長の時代には、地方から上京して都合で働く若者を乗せた、 _ 就職列車が次々に上野駅に到着したものだ。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N2

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật