Luyện thi hán tự tiếng nhật thượng cấp N2
Luyện thi hán tự N2 bài 16

Câu 1 : 自分の主張をより効果的に伝えるためには、まず文章の構成をわかりやすくしなければならない。 効果   
         

  
 
  
Câu 2 : 伝える   
         
 

  

Câu 3 : 文章   
         
  
 
  
  
Câu 4 : 構成   
         


 

Câu 5 : したしくこうさいしていた二人は、めでたくけっこんしきをあげ、とてもしあわせそうなようすだった。 したしく   
         

 

  
Câu 6 : こうさい   
         


 

Câu 7 : けっこん   
         

 


Câu 8 : しあわせ   
         


 

Câu 9 : ようす   
         
 
  


Câu 10 : 自転車は便利だが _ 事故を起こさないよう十分に気をつけよう。   
         
  
  
 
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N2

Các bài khác

 

 

A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3