Hán Tự N2
Luyện thi hán tự N2 bài 14

Câu 1 : 台所から出てきた母の手には、炊事用の手袋がはめられており、床の上に水滴がぽとぽと落ちていた。 台所  ?  
Câu 2 : 手袋  ?  
Câu 3 : 床  ?  
Câu 4 : 水滴  ?  
Câu 5 : 日本では、すいさんしげんをまもるために、最近はそだてるぎょぎょうをじゅうししている。 すいさん  ?  
Câu 6 : しげん  ?  
Câu 7 : まもる  ?  
Câu 8 : そだてる  ?  
Câu 9 : ぎょぎょう  ?  
Câu 10 : じゅうし  ?  
Câu 11 : 青年期には女性も男性も精神的に大きく成長し、社会を支える大人になる自覚を見につける。 青年期  ?  
Câu 12 : 女性  ?  
Câu 13 : 精神  ?  
Câu 14 : 成長  ?  
Câu 15 : 支える  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N2

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật