Hán Tự N2
Luyện thi hán tự N2 bài 13

Câu 1 : よろこばせた  ?  
Câu 2 : 民間の放送局は、 _ 収入によって成り立っている。  ?  
Câu 3 : 日本の大学は公立と私立があり、 _ の授業科は公立の3位くらいである。  ?  
Câu 4 : 自分が正しいと人に思わせるための理由。  ?  
Câu 5 : 今朝はねぼうした上に、財布を忘れ、急いで家へ取りに戻る途中で転んでしまった。 今朝  ?  
Câu 6 : 財布  ?  
Câu 7 : 途中  ?  
Câu 8 : 転んで  ?  
Câu 9 : しけんのさいてんがおくれててつやしなければならなかった。 しけん  ?  
Câu 10 : さいてん  ?  
Câu 11 : おくれ  ?  
Câu 12 : どうしても話し合いで解決できないなら、_ に訴える。  ?  
Câu 13 : 「貸した金を返せ」と _ 催促を受けて困っています。  ?  
Câu 14 : 頭の働きや、何かができる能力。  ?  
Câu 15 : あんな下品な話を人前でするなんて _ な人だ。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N2

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật