Luyện thi từ Vựng tiếng nhật N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 4

Câu 1 : わたしは _ と日本へきました。   
     >> Tôi đến nhật bản cùng ....
   


Câu 2 : わたしは _ で会社へいきます。   
     >> Tôi đến công ty bằng ....

   

Câu 3 : あなたは _ で会社へいきますか。でんしゃでいきます。   
     >> Bạn đến công ty .... vây? --> Đi bằng tàu điện


   
Câu 4 : ここは _ です。   
     >> Đây là .... vậy ạ   
●Hướng dẫn: không thể dùng đáp án "でんしゃ".Nếu dùng thì chính xác phải là ここは電車の中です
Câu 5 : _ はどこですか。   
     >> ...là đâu vậy ạ

   

Câu 6 : でんわは _ です。   
     >> Điện thoại là ...vậy ạ
   


Câu 7 : おくにはどちらですか。 _ です。   
     >> Đất nước của bạn là đâu ạ?--> ...ạ   
●Hướng dẫn:
・Hiểu rõ hơn về Tên quốc gia
Câu 8 : それは _ のくつですか。   
     >> Cái đó là giày của....

   


●Hướng dẫn: Nếu là văn nói, chúng ta có thể dùng đáp án "18100円" nhưng nếu là văn viết thì câu đó không hợp ngữ pháp
Câu 9 : でんわはどこですか。_ です   
     >> Điện thoại ở đâu vậy ạ?  --> .... ạ   
Câu 10 : このネクタイは2,500 _ です。   
     >> Cái cà vạt này 2500 .... ạ   
●Hướng dẫn:
・Hiểu rõ hơn về Đơn vị đếm
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

Các bài khác