Từ Vựng N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 4

Câu 1 : 13. _ はどちらですか。  ?  
Câu 2 : あそこは _ ですか。  ?  
Câu 3 : カメラ売り場は _ ですか。  ?  
Câu 4 : これは _ ですか。2、800円です。  ?  
Câu 5 : _ はどこですか。  ?  
Câu 6 : ちゅうしゃじょうは _ ですか。  ?  
Câu 7 : いまは _か。4じはんです。  ?  
Câu 8 : ひるやすみは _ から _ までです  ?  
Câu 9 : わたしのおじです。  ?  
Câu 10 : 父も母もきょうだいもみんなげんきです。  ?  
Câu 11 : これはれいぞうこです  ?  
Câu 12 : わたしは今週たいへんひまです。  ?  
Câu 13 : ここから銀座まで時間があまりかかりません。  ?  
Câu 14 : 空がはれました。  ?  
Câu 15 : はいざらはいりません。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật