Từ Vựng N5

Luyện thi từ vựng N5 bài 3

Câu 1 : わたしは _ と日本へきました。  ?  
Câu 2 : わたしは _ で会社へいきます。  ?  
Câu 3 : あなたは _ で会社へいきますか。でんしゃでいきます。  ?  
Câu 4 : ここは _ です。  ?  
Câu 5 : _ はどこですか。  ?  
Câu 6 : でんわは _ です。  ?  
Câu 7 : おくにはどちらですか。 _ です。  ?  
Câu 8 : それは _ のくつですか。  ?  
Câu 9 : でんわはどこですか。_ です  ?  
Câu 10 : このネクタイは2,500 _ です。  ?  
Câu 11 : _ ミラーです。  ?  
Câu 12 : _ はドイツの自動車です。  ?  
Câu 13 : _ かばんはわたしのです。  ?  
Câu 14 : じむしょは _ です。  ?  
Câu 15 : すみません、でんわは _ ですか。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật