Ngữ Pháp N5
Luyện thi ngữ pháp N5 bài 8

Câu 1 : 昨日駅のちかくで _ 。  ?  
Câu 2 : その映画は面白いですか。 いいえ、 _ 。  ?  
Câu 3 : 一緒に公園へ行きませんか。 ええ、_ 。  ?  
Câu 4 : どうしてワープロで手紙を書きますか。 ..._  。  ?  
Câu 5 : 冷蔵庫に卵が10 _ 。  ?  
Câu 6 : 昨日学生が _ 学校を休みました。  ?  
Câu 7 : 「お金を出すとき、 _ 。」 「このボタンを教えてください。」  ?  
Câu 8 : _ ご飯を食べませんか。 おなかが痛いですから。  ?  
Câu 9 : _ 女の子に会いました。  ?  
Câu 10 : 木の下に _ 椅子があります  ?  
Câu 11 : この問題が _ わかります。  ?  
Câu 12 : スーパーは花屋の _ あります。  ?  
Câu 13 : テレサちゃんは野球が好きですか。 いいえ、 _ 。  ?  
Câu 14 : 山川さんはぎんこう _ つとめています。  ?  
Câu 15 : おとうとは友だち _ あそんでいます。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tóm tắt ngữ pháp N5

Các bài khác


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật