Ngữ Pháp N5
Luyện thi ngữ pháp N5 bài 7

Câu 1 : テーブルの下 _ 猫がいます。  ?  
Câu 2 : 日本語 _ どうですか。難しいですが、面白いです。  ?  
Câu 3 : 11時 _ 電車が来ましたよ。  ?  
Câu 4 : 日本の食べ物 _ やすいですか。 いいえ、安くないです。とても高いですよ。  ?  
Câu 5 : あの人はお金 _ あります。  ?  
Câu 6 : 花屋は本屋 _ スーパーの間にあります。  ?  
Câu 7 : 冷蔵庫の中に何 _ ありません。  ?  
Câu 8 : 誰 _ 東京へ行きましたか。 木村さん _ 行きました。  ?  
Câu 9 : 私の新しい家は静かなところ _ あります。  ?  
Câu 10 : 日曜日 _ 友達と約束があります。  ?  
Câu 11 : アンさんは富士大学 _ 中国の先生です。  ?  
Câu 12 : 休みにいつ _ ふるさとへ帰ります。  ?  
Câu 13 : 明日は子どもの誕生日です _ 、はやく帰ります。  ?  
Câu 14 : 自転車 _ 学校へ行きます。  ?  
Câu 15 : はさみは箱の中に _ 。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tóm tắt ngữ pháp N5

Các bài khác


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật