Ngữ Pháp N5
Luyện thi ngữ pháp N5 bài 5

Câu 1 : 私の家族は週末、公園へ _ 。  ?  
Câu 2 : 朝しんぶんはもう読みましたか。 いいえ、 _ 。  ?  
Câu 3 : 試験は _ 。...とても難しかったです。  ?  
Câu 4 : ホンコンはシンガポールより _ 。  ?  
Câu 5 : 昨日は _ でしたか。  ?  
Câu 6 : ふくしまへ何をしに行きましたか。... _ 。  ?  
Câu 7 : 「一緒にテニスをしませんか。」 「 _ 。」  ?  
Câu 8 : 「この赤いかばんをみせてください。いくらですか。 「_ 。」  ?  
Câu 9 : 「すみません、この傘はだれですか。」 「 _ 。」  ?  
Câu 10 : 「お誕生日はいつですか。」 「 _ 。」  ?  
Câu 11 : 「夏は天気がどうですか。」 「 _ 。」  ?  
Câu 12 : ここはあまり _ ね。  ?  
Câu 13 : 辞書が _ から友だちに借ります。  ?  
Câu 14 : 昨日、私はたくさん買い物をしました。今お金はもう _ 。  ?  
Câu 15 : 「日本語は _ ですか。」「おもしろいですよ。」  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tóm tắt ngữ pháp N5

Các bài khác


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật