Ngữ Pháp N5
Luyện thi ngữ pháp N5 bài 29

Câu 1 : コップでみずを(___)。  ?  
Câu 2 : まいあさ なに(___)食べますか。  ?  
Câu 3 : パーティーは7時(___)10時までです。  ?  
Câu 4 : がっこうは なんにち(___)はじまりますか。  ?  
Câu 5 : おさらがどこ(___)ありますか。  ?  
Câu 6 : ケビンくんは きのう かぜ(___)がっこうをやすみました。  ?  
Câu 7 : 私はあした えいがかん(___)行きます。  ?  
Câu 8 : 私はゆうべ そばや(___)そばをたべました。  ?  
Câu 9 : 私は ゆうべ 8時間(___) ねました。  ?  
Câu 10 : このてがみは どこ(___)きましたか。  ?  
Câu 11 : きのう トムくんは こうえんに すもう を し(___)行きました。  ?  
Câu 12 : どの人(___)クラスメートですか。  ?  
Câu 13 : まいあさ なに(___) たべますか。  ?  
Câu 14 : じゅぎょうは 9時(___) 1時までです。  ?  
Câu 15 : マイクくんは まいしゅう すもう(___)れんしゅうをします。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tóm tắt ngữ pháp N5

Các bài khác


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật