Ngữ Pháp N5
Luyện thi ngữ pháp N5 bài 22

Câu 1 :
A「 _ _  * _ か。」
B「ドアのよこです。」  ? 
 
Câu 2 : 田中さん *  _ _  _ ですか。  ?  
Câu 3 :
A「どんなじしょを買いましたか。」
B「 _ _  * _ 買いました。」  ? 
 
Câu 4 : 駅の *  _ _  _ 行きます。  ?  
Câu 5 : それ _ _ * _ です。  ?  
Câu 6 : わたしは _ _ * _ です。  ?  
Câu 7 : ぎんこうは * _ _ _ あります。  ?  
Câu 8 :
A「すみません、ゆうびんきょくはどちらですか。」
B「この道を * _ _ _ ありますよ。」  ? 
 
Câu 9 : ヤンさん * _ _ _ もらいました。  ?  
Câu 10 : でかける _ _ _ * 行きます。  ?  
Câu 11 : さんぽ _ * _ _ 。  ?  
Câu 12 : かんじがわかりません _ _ * _ ください。  ?  
Câu 13 : これはせんしゅう _ _ * _ くつです。  ?  
Câu 14 : すみませんが、 _ _ * _ ください。  ?  
Câu 15 : 休みの日はへや * _ _ _ 。  ?  
  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tóm tắt ngữ pháp N5

Các bài khác