Hán Tự N5
Luyện thi hán tự N5 bài 6

Câu 1 : あの男の人は体が大きいです。体  ?  
Câu 2 : IMCはどんなせいひんを作っていますか。作って  ?  
Câu 3 : 口の中を見せてください。口  ?  
Câu 4 : 母は高校で英語を教えています。高校  ?  
Câu 5 : 私の友達は目がきれいです.目  ?  
Câu 6 : 京都で神社を見て、それから買い物しました。 買い物  ?  
Câu 7 : 毎日新しい漢字を八つ書かなければなりません。 新しい  ?  
Câu 8 : 妹は生け花を教えている。 妹  ?  
Câu 9 : 姉にお金を借ります。借ります  ?  
Câu 10 : ちょっとそのシャープベンシルを貸して。 貸して  ?  
Câu 11 : 寝るから、電気を消すよ。電気  ?  
Câu 12 : ひまな日はゴルフの練習をしたり本を読んだりする。 本  ?  
Câu 13 : 富士山に登ったことがある。富士山  ?  
Câu 14 : 日本は物価が高い。高い  ?  
Câu 15 : 日本語で話さなければならない。日本語  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N5

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật