Hán Tự N5
Luyện thi hán tự N5 bài 4

Câu 1 : きのうの天気はあまりよくなっかたです。天気  ?  
Câu 2 : アイスクリームを少し食べました。少し  ?  
Câu 3 : ワンさんのお姉さんは元気な人です。お姉さん  ?  
Câu 4 : 東京はニューヨークより人が多いですか、少ないですか。 多い  ?  
Câu 5 : マリアさんのお兄さんは一か月に三回映画を見ます。 お兄さん  ?  
Câu 6 : この学校に外国人が何人いますか。外国人  ?  
Câu 7 : 駅まで歩いて何分かかりまか。駅  ?  
Câu 8 : 喫茶店に入りませんか。入りません  ?  
Câu 9 : 窓を開けましょうか。窓  ?  
Câu 10 : 来週近くの山へ花見にいきます。来週  ?  
Câu 11 : 毎日兄といっしょに川へ釣りに行きます。川  ?  
Câu 12 : 世界でどこの国が一番広いですか。広い  ?  
Câu 13 : 妹は来年の春イギリスへ英語の勉強に行きます。 英語  ?  
Câu 14 : カリナ:左へ曲がってください。そして花屋の前で止めてください。 花屋  ?  
Câu 15 : 今リーさんの家族は映画を見ています。映画  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N5

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật