Hán Tự N5
Luyện thi hán tự N5 bài 26

Câu 1 : 友だち  ?  
Câu 2 : 外国  ?  
Câu 3 : こどもは四月から毎朝ぎゅうにゅうを 飲んでいます。 毎朝  ?  
Câu 4 : 飲んで  ?  
Câu 5 : あめのひは、うちでおんがくをききまあめす。  ?  
Câu 6 : うち  ?  
Câu 7 : なつ  ?  
Câu 8 : はたらいたあとで、いちじかんギターをひきます。 はたらいた  ?  
Câu 9 : しゅうまつ、うちで そうじして、せんたくして、りょうりをつくります。 しゅうまつ  ?  
Câu 10 : そうじ  ?  
Câu 11 : せんたく  ?  
Câu 12 : りょうり  ?  
Câu 13 : 大学で外国の本でべんきょうしました。 外国  ?  
Câu 14 : 友だちと電話で話しました。電話  ?  
Câu 15 : 父は会社につとめます。会社  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N5

Game hán tự N5


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật