Hán Tự N5
Luyện thi hán tự N5 bài 2

Câu 1 : あの赤いかばんはだれのですか。 赤い  ?  
Câu 2 : この町は夜とてもにぎやかですか。 夜  ?  
Câu 3 : あのレストランは安いですが、おいしくないです。 安い  ?  
Câu 4 : 毎朝冷たいジュースを飲みます。 飲みます  ?  
Câu 5 : デパートでワインを買います。それからレストランで晩ご飯を食べます。 晩ご飯  ?  
Câu 6 : あなたのカメラは大きいですか。大きい  ?  
Câu 7 : 白い花を買いました。白い  ?  
Câu 8 : 荷物を送ります。荷物  ?  
Câu 9 : 日本の食べ物はおいしいです。食べ物  ?  
Câu 10 : 銀行の右に学校があります。右  ?  
Câu 11 : 郵便局はスーパーの近くです。 近く  ?  
Câu 12 : 駅の前に白いビルがあります。そして駅の後ろに大きいデパートがあります。後ろ  ?  
Câu 13 : テーブルの上に手紙があります。手紙  ?  
Câu 14 : 男の子と女の子の間に犬がいます。犬  ?  
Câu 15 : スーパーの中に花屋があります。中  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N5

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật