Hán Tự N5
Luyện thi hán tự N5 bài 14

Câu 1 : きました  ?  
Câu 2 : このないふを もってやまへいきます。 ないふ  ?  
Câu 3 : やま  ?  
Câu 4 : いきます  ?  
Câu 5 : きのうのごごへ やでざっしをよみました。 ごご  ?  
Câu 6 : よみました  ?  
Câu 7 : そのかめらは す こしたかいです。 すこし  ?  
Câu 8 : たかい  ?  
Câu 9 : あめの日 は、あぱあとのへやでおんがくをききます 。 あめ  ?  
Câu 10 : あぱあと  ?  
Câu 11 : ゆうこさんの お母さん は 外国人 に 日本語 をおしえています。 お母さん  ?  
Câu 12 : 外国人  ?  
Câu 13 : 日本語  ?  
Câu 14 : 毎週 日曜日に 車をみがきます。 毎週  ?  
Câu 15 : 日曜日  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N5

Các bài khác


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật