Hán Tự N5
Luyện thi hán tự N5 bài 1

Câu 1 : 先週の金曜日学校のとしょかんでレポートを書きました。 学校  ?  
Câu 2 : 今晩いっしょにビールを飲みませんか。 今晩  ?  
Câu 3 : 新聞を読みます。それから、CDを聞きます。 新聞  ?  
Câu 4 : 学校は午後一時五十分からです。 午後  ?  
Câu 5 : あの店で辞書を買いました。 店  ?  
Câu 6 : 来月一人で京都へ行きますか。 一人  ?  
Câu 7 : よる時々ビデオを見ます。 見ます  ?  
Câu 8 : ちょっと休みませんか。水を飲みましょう。 水  ?  
Câu 9 : 誕生日は何月何日ですか。 誕生日  ?  
Câu 10 : ロサンゼルスは今午前十一時です。 午前  ?  
Câu 11 : いつお母さんに電話をかけますか。 お母さん  ?  
Câu 12 : お父さんの誕生日になんをあげましたか。 お父さん  ?  
Câu 13 : もう昼ご飯を食べましたか。 昼ご飯  ?  
Câu 14 : ホセさんの傘はどれですか。 傘  ?  
Câu 15 : 富士山は高い山です。そしてきれいな山です。 高い  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N5

Các bài khác

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật