Từ Vựng N4

Luyện thi từ vựng N4 bài 28

Câu 1 : スーパーまで自動車で行きました。 自動車  ?   
Câu 2 : 牛肉はすきです。 牛肉  ?   
Câu 3 : どこに銀行がありますか。 銀行  ?   
Câu 4 : ご主人はいらっしゃいますか。 主人  ?   
Câu 5 : どんな新聞をよんでいますか。 新聞  ?   
Câu 6 : 病気にならないようにしてください。 病気  ?   
Câu 7 : 日本の文学をけんきゅうしています。 文学  ?   
Câu 8 : かのじょは有名なレストランではたらいています。 有名  ?   
Câu 9 : 来週なら行けます。 来週  ?   
Câu 10 : 今度いっしょに行きましょう。 今度  ?   
Câu 11 : バスは9時に出発します。 出発  ?   
Câu 12 : おいしい食堂があります。 食堂  ?   
Câu 13 : ナイフとフォークは西洋から来ました。 西洋  ?   
Câu 14 : 何でも大切にします。 大切  ?   
Câu 15 : 夕方なら時間があります。 夕方  ?   


  KIỂM TRA  
/ 15 

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác

Tiếng Nhật 360

Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật