Từ Vựng N4

Luyện thi từ vựng N4 bài 27

Câu 1 : いつも何時ごろおきますか。 おきますか  ?  
Câu 2 : 来月までにぜんぶ読みます。 来月  ?  
Câu 3 : ここがいちばん大きい教室です。 教室  ?  
Câu 4 : 兄弟はいません。 兄弟  ?  
Câu 5 : このまちは工場が多いです。 工場  ?  
Câu 6 : あしたも仕事をしますか。 仕事  ?  
Câu 7 : 質問があれば聞いてください。 質問  ?  
Câu 8 : 写真をとるのがしゅみです。 写真  ?  
Câu 9 : 夕飯は何にしますか。 夕飯  ?  
Câu 10 : わたしのコートは茶色です。 茶色  ?  
Câu 11 : しっかり勉強してください。 勉強  ?  
Câu 12 : この問題はむずかしいです。 問題  ?  
Câu 13 : どんな料理を食べたいですか。 料理  ?  
Câu 14 : よく映画館に行きますか。 映画館  ?  
Câu 15 : 屋上ではなをそだてています。 屋上  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật