Từ Vựng N4

Luyện thi từ vựng N4 bài 26

Câu 1 : たくさん売っています。 売って  ?  
Câu 2 : 服をかえました。 服  ?  
Câu 3 : これはだれの物です。 物  ?  
Câu 4 : 妹が三人います。 妹  ?  
Câu 5 : もうすぐ夏休みになります。 夏休み  ?  
Câu 6 : 夜が長いです。 夜  ?  
Câu 7 : うちのねこがしにました。 しにました  ?  
Câu 8 : ここに車をとめないでください。 とめないで  ?  
Câu 9 : じぶんでりょうりをつくりますか。 つくります  ?  
Câu 10 : よくかんがえてこたえてください。 かんがえて  ?  
Câu 11 : すみません。もういちどいってください。 いって  ?  
Câu 12 : どんなさかながすきですか。 さかな  ?  
Câu 13 : アパートから大学までちかいですか。 ちかい  ?  
Câu 14 : きゅうにあたまがいたくなりました。 きゅうに  ?  
Câu 15 : もうかえってもいいですか。 かえっても  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật