Từ Vựng N4

Luyện thi từ vựng N4 bài 24

Câu 1 : 急いでください。 急いで  ?   
Câu 2 : きょうはかぜがつよいです。 強い  ?   
Câu 3 : ちょっと教えてください。 教えて  ?   
Câu 4 : そのビルは近くにあります。 近く  ?   
Câu 5 : 空がきれいに見えます。 空  ?   
Câu 6 : 兄とテニスをしました。 兄  ?   
Câu 7 : 犬がはしってきました。 犬  ?   
Câu 8 : れいぞうこに古いパンが入っています。 古い  ?   
Câu 9 : これはきのう習いました。 習いました  ?   
Câu 10 : 黒いくつをかいました。 黒い  ?   
Câu 11 : いつも何時ごろねますか。 何時  ?   
Câu 12 : わたしに姉はいません。 姉  ?   
Câu 13 : 秋になりました。 秋  ?   
Câu 14 : みんなでごみを集めてください。 集めて  ?   
Câu 15 : これは、ずいぶん重いですね。 重い  ?   


  KIỂM TRA  
/ 15 

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác

Tiếng Nhật 360

Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật