Luyện thi ngữ pháp tiếng nhật N4 bài
Luyện thi ngữ pháp N4 bài 8

Câu 1 : ねつがあるんですか。じゃ、おふろに _ ほうがいいです。   
     Có phát sốt ạ. Vậy thì nên ..... tắm bồn thì hơn
         
   Không vào●Hướng dẫn:
・Câu này các bạn chỉ cần chú ý cách chia từ dạng phủ định là được.
・Bổ sung : お風呂(おふろ)に入る:vào bồn tắm; シャワーを浴びる (あびる):tắm vòi sen
・Tìm hiểu thêm về たほうがいい;ないほうがいい
Câu 2 : もう夜の11時ですから、電話を _ ほうがいいですよ。   
     Vì là đã 11h tối rồi nên .... điện thoại
            Không gọi
●Hướng dẫn: 電話をかける=電話する : gọi điẹn thoại
・Hiểu rõ hơn về ないほうがいい
Câu 3 : 頭がいたいときは、早く薬を _ ほうがいいです。   
     Lúc đau đầu thì nên .... thuốc càng sớm càng tốt
         


   のんだ (uống)

●Hướng dẫn:
・Mẫu ngữ pháp たほうがいい, tuy chia động từ trước đó thể た nhưng hành động đó chưa xảy ra nhé, chỉ gọi là nên thôi
・Đau đầu ở Nhật thì ra 薬局(やっきょく)mua thuốc 頭痛薬(ずつうやく) nhé
・Hiểu rõ hơn về Tên các loại thuốc cần phải biết
Câu 4 : いつもげんきんではらいますが、たまにカードを _ ことがあります。   
     Lúc nào cũng trả bằng bằng tiền mặt, nhưng thỉnh thoản cũng có .... thẻ
            使う (dùng)
●Hướng dẫn:
・現金:げんきん --> Tiền mặt
・払う:はらう --> Trả
・Ngữ pháp たことがある (động từ chia ở thể quá khứ) nghĩa là từng làm việc gì đó , nhưng động từ chia ở thể tương lai + ほうがいい lại có nghĩa là thỉnh thoảng, đôi khi có làm gì đó
・Tìm hiểu thêm về ることがある;たことがある
Câu 5 : 大阪へ行くときは、たいていしんかんせんでいきますがときどきひこうきで _ ことがあります。   
     Lúc đi Osaka thì ít nói chung là đi bằng Shinkansen, nhưng thỉnh thoảng cũng .... bằng máy bay
         

   いく (đi)


●Hướng dẫn:
・大抵:たいてい --> Nói chung, đại khái
・新幹線:しんかんせん --> Tàu cao tốc
・飛行機:ひこうき --> Máy bay
・Tìm hiểu thêm về ることがある;たことがある
Câu 6 :
A「うれしそうですね。」
B「ええ、国から母が _ んです。」   

         

   


Câu 7 : 漢字を  _ んですが、いい本をしょうかいしていただけませんか。   
            
Câu 8 :
A「いつも青いが服を着ていますね。」
B「ええ、私、青が _ んです。」   

            
Câu 9 : A「きのうは学校を休みましたね。」 B「ええ、 _ んです。」   
         

   


Câu 10 : ニュースによると、きのう電車のじこが _ そうです。   
            
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

 
 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3