Luyện thi hán tự tiếng nhật sơ trung cấp N4
Luyện thi hán tự N4 bài 7

Câu 1 : おきて   
     Thức dậy
         
 
  
  

●Hướng dẫn: Trong đời sống, người ta thay vì dùng 起きる(thức dậy) thì lại dùng nhiều 目が覚める (mở mắt, thức), tuy nhiên 起きる lại không dùng trong trường hợp sau
・ 6時頃に目が覚めたが、まだ早いので、また寝た: Tuy tôi đã tỉnh lúc 6h nhưng vì còn sớm nên đã ngủ lại.Câu này không thể thay 目が覚める bằng 起きる vì 起きる là thức dậy hẳn, nếu mà đi ngủ lại thì không thể gọi là 起きる được (người Nhật thật phiền phúc đúng không nào)
Câu 2 : あさねぼう  するので、まいあさ しごとに 行くとき、えきまで はしります。 あさねぼう   
     Vì hay ngủ quên, nên khi đi làm mỗi sáng đều phải chạy bộ đến nhà ga
         

  

 
●Hướng dẫn: người ta ít nói nguyên 1 từ 朝寝坊してしまった mà nói ngắt ra 朝、寝坊してしまった
Câu 3 : しごと   
     Công việc
         

 


Câu 4 : えき   
     Nhà ga
         

  
  
  
Câu 5 : あの ちゃいろの ようふくを きた人が、こんど こうちょうに なる方らしいですよ。ちゃいろ   
     Người đang mặt âu phục màu nâu nhạt thì nghe nói là người sẽ trở thành hiểu trưởng
         

  
  
 
●Hướng dẫn: cách phân biệt "らしい", "そう", "みたい":
・"らしい" và "みたい" nghĩa là nghe nói...( chỉ dùng trong trường hợp đã nghe chính ngừoi khác nói về sự việc, tức là sự việc đó hầu như đã có căn cứ rõ ràng)
・"そう": có vẻ (chỉ dùng để diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, không có căn cứ cụ thể
Cách đó mình được chính người Nhật dạy. Bởi vậy các bạn hãy thận trọng khi sử dụng "らしい", "みたい" vì người nghe sẽ tin ngay điều đó là đúng sự thật. Nếu sau này biết không đúng sự thật, họ sẽ trách lại mình nói dối
・Tìm hiểu thêm về らしい;そう;みたい
Câu 6 : ようふく   
     Âu phục
         

 


●Hướng dẫn: 1 số từ liên quan :
・制服:せいふく --> Đồng phục
・着物:きもの --> Kimono 
・浴衣:ゆかた --> Yukata
・伝統服:でんとうふく --> y phục truyền thốc
Câu 7 : きた   
     Đã mặt (trong câu này dịch là đang mặt)
         
  
  
 

Câu 8 : こんど   
     Lần tới, sắp tới
         
 


  
Câu 9 : こうちょう   
     Hiệu trưởng
         
  
  
 

●Hướng dẫn: Khi gọi thầy hiệu trưởng thì chẳn ai gọi là 校長 thôi cả vì bất kính, gọi là 校長先生
Câu 10 : 来週 の 水曜日までに 作文を 書いて 出して ください。 来週   
     Cho đến thứ 4 tuần sau hãy viết bài văn rồi nộp đi
         
  
  
 
  
KIỂM TRA
HƯỚNG DẪN
/  ? 
  BÁO LỖI  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

< Bài trước   ●●   Bài sau >  
Hán Tự
Từ Vựng
Ngữ Pháp
Nghe

Tổng hợp hán tự N4

Các bài khác

 
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS
  • English Page
 X 

App 4.0 ↓
A p p   F o r   P h o n e
  • Android
  •   
  • iOS 4.3