Hán Tự N4
Luyện thi hán tự N4 bài 5

Câu 1 : おきて  ?  
Câu 2 : あさねぼう するので、まいささ しごとに 行くとき、えきまで はしります。 あさねぼう  ?  
Câu 3 : しごと  ?  
Câu 4 : えき  ?  
Câu 5 : あの ちゃいろの ようふくを きた人が、こんど こうちょうに なる方らしいですよ。ちゃいろ  ?  
Câu 6 : ようふく  ?  
Câu 7 : きた  ?  
Câu 8 : こんど  ?  
Câu 9 : こうちょう  ?  
Câu 10 : 来週 の 水曜日までに 作文を 書いて 出して ください。 来週  ?  
Câu 11 : 水曜日  ?  
Câu 12 : 作文  ?  
Câu 13 : 出して  ?  
Câu 14 : 英語 は だいじょうぶですが、日本語で 手紙を 書くのは まだまだ 上手です。英語  ?  
Câu 15 : 手紙  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N4

Các bài khác

 

Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật