Hán Tự N4
Luyện thi hán tự N4 bài 24

Câu 1 : しなもの  ?  
Câu 2 : あの店の 生肉を 一度 口に 入れると、その味が わすれられません。 生肉  ?  
Câu 3 : 一度  ?  
Câu 4 : 口  ?  
Câu 5 : なれないので、着物を 着ると 動くのが たいへんです。 着物  ?  
Câu 6 : 着る  ?  
Câu 7 : 動く  ?  
Câu 8 : 大切にしていた 時計を 弟に こわされてしまいました。 大切  ?  
Câu 9 : 時計  ?  
Câu 10 : 弟  ?  
Câu 11 : 少し 不便な 場所ですが、しずかで いい旅館が ありますから ごあんない しましょう。 不便  ?  
Câu 12 : 場所  ?  
Câu 13 : 旅館  ?  
Câu 14 : 私の アパートは 駅に 近い 便利なところに ありますから、ほとんど 車を 利用しません。 駅  ?  
Câu 15 : 便利  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N4

Các bài khác

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật