Luyện thi từ Vựng tiếng nhật trung cấp N3

Luyện thi từ vựng N3 bài 9

Câu 1 : あと1点あれば、相手チームに勝てたのに。 _ なあ。   
     Θ
  
  
  
 
Câu 2 : 駅前は店の音が大きくて _ です。   
     Θ
  
  
 
  
Câu 3 : 毎年 _ 旅行に行っていますが、今年はお金がないので国内旅行にします。   
     Θ
  
  
 
  
Câu 4 : 来月の次の月は _ です。   
     Θ
  
  
  
 
Câu 5 : 僕は、飛行機の席はいつも _ を予定する。   
     Θ
 
  
  
  
Câu 6 : 電車は時刻表どおりに東京駅を _ した。   
     Θ
  
  
 
  
Câu 7 : こどもを車に _ いるときは、窓の開け閉めに注意しましょう。   
     Θ
  
  
  
 
Câu 8 : 大学の授業料を、指定された口座に _ 。   
     Θ
  
  
 
  
Câu 9 : 「キーを _ ままで車を止めておくと、盗まれますよ。」   
     Θ
  
 
  
  
Câu 10 : 兄は交通事故に _ 、入院してしまいました。   
     Θ
 
  
  
  
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

Các bài khác