Từ Vựng N3

Luyện thi từ vựng N3 bài 6

Câu 1 : どの番組を見ても _ ので、テレビを消して音楽をきくことにした。  ?  
Câu 2 : 雷が鳴ってから、 _ 雨が降ってきた。  ?  
Câu 3 : あの女優は80歳になったが、とても _ 見える。  ?  
Câu 4 : この絵は _ 砂のつぶが集まってできている。  ?  
Câu 5 : この山は _ 登り道が3力所ある。  ?  
Câu 6 : あと1点あれば、相手チームに勝てたのに。 _ なあ。  ?  
Câu 7 : 駅前は店の音が大きくて _ です。  ?  
Câu 8 : 毎年 _ 旅行に行っていますが、今年はお金がないので国内旅行にします。  ?  
Câu 9 : 来月の次の月は _ です。  ?  
Câu 10 : 僕は、飛行機の席はいつも _ を予定する。  ?  
Câu 11 : 電車は時刻表どおりに東京駅を _ した。  ?  
Câu 12 : こどもを車に _ いるときは、窓の開け閉めに注意しましょう。  ?  
Câu 13 : 大学の授業料を、指定された口座に _ 。  ?  
Câu 14 : 「キーを _ ままで車を止めておくと、盗まれますよ。」  ?  
Câu 15 : 兄は交通事故に _ 、入院してしまいました。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật