Từ Vựng N3

Luyện thi từ vựng N3 bài 13

Câu 1 : 長い間使っていなかった部屋は、ほこり _ になっていた。  ?  
Câu 2 : くわしい  ?  
Câu 3 : ちゃんと  ?  
Câu 4 : はじめ  ?  
Câu 5 : 余る  ?  
Câu 6 : 敷く  ?  
Câu 7 : バランス  ?  
Câu 8 : 保存  ?  
Câu 9 : 汚す  ?  
Câu 10 : わがまま  ?  
Câu 11 : 肉や野菜など、料理の _ を買ってきた。  ?  
Câu 12 : 雨に降られ、服が _ にぬれた。  ?  
Câu 13 : 細かいところまで、ちゃんと _ しましょう。  ?  
Câu 14 : この地域では、バスの _ 客は、毎年、減っている。  ?  
Câu 15 : あしたまでに仕事を終わらせるのは _ 可能です。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật