Từ Vựng N3

Luyện thi từ vựng N3 bài 12

Câu 1 : 汗をかいたから、新しいシャツに _ 。  ?  
Câu 2 : あなたに _ うれしい。  ?  
Câu 3 : この問題は試験によく _ ので覚えましょう。  ?  
Câu 4 : 最近、新聞を _ 家が増えているそうだ。  ?  
Câu 5 : そんなに急がないで、もっと _ 歩いてください。  ?  
Câu 6 : 昔の友達の写真を見て、 _ きもちになった。  ?  
Câu 7 : 昔の友達の写真を見て、 _ きもちになった。  ?  
Câu 8 : 今度の旅行の _ は全部で2万円ぐらいです  ?  
Câu 9 : この書類を _ でとめてください  ?  
Câu 10 : 契約書にはんこを押すときは、よく内容 _ ましょう。  ?  
Câu 11 : 授業中、ねむくて _ が出してしまった。  ?  
Câu 12 : ジーンズは、とても _ 生地なので、なかなか破れたりはしません。  ?  
Câu 13 : 緊張しないで、もっと _ してください。  ?  
Câu 14 : 彼は父からいろいろな影響を _ 。  ?  
Câu 15 : 映画が始まるので、携帯電話の電源を _ 。  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật