Ngữ Pháp N5

Luyện thi ngữ pháp N3 bài 3

 

Câu 1 : 体は _ _ * _ いえない。  ?  
Câu 2 : 彼女は _ _ * _ 孫を見つめている。  ?  
Câu 3 : 買おうと思えば _ _ * _ 買う気はないんです。 けれど  ?  
Câu 4 : 家のチーム の優勝は _ _ * _ ありえなかった。  ?  
Câu 5 : たばこを吸わないでは _ _ * _ いられない。  ?  
Câu 6 : 時と _ _ *  _ 行けるのに。  ?  
Câu 7 : 日本の _ _ *  _ でしょう。  ?  
Câu 8 : さすが _ _ *  _ 3ヶ月先までいっぱいだ。  ?  
Câu 9 : いの上さんは、_ _ *  _ いける人だ。  ?  
Câu 10 : この中で、_ _ *  _ 人は¥いませんか。  ?  
Câu 11 : こんなに _ _ *  _ 成績が上がりません。  ?  
Câu 12 : 寒くなって _ _ *  _ にしました。  ?  
Câu 13 : 申しわけないのですが _ _ *  _ ものなんです。  ?  
Câu 14 : 本当に好きなら _ _ *  _ 伝えたほうがいい。  ?  
Câu 15 : 背中が _ _ *  _  のかもしれません。  ?  
  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

 

Các bài khác