Hán Tự N3
Luyện thi hán tự N3 bài 8

Câu 1 : 数学は得意ですが、英語は苦手です。 数学  ?  
Câu 2 : 苦手  ?  
Câu 3 : 彼女に自分の気持ちを伝えた。 自分  ?  
Câu 4 : 伝えた  ?  
Câu 5 : 失敗は成功のもとだから、元気をだしなさいといわれた。 失敗  ?  
Câu 6 : 成功  ?  
Câu 7 : 人間には誰にでも欠点がある。 人間  ?  
Câu 8 : 欠点  ?  
Câu 9 : このページの五行目を見てください。 見て  ?  
Câu 10 : 五行目  ?  
Câu 11 : 田中さんは、一生懸命どりょく栄養士の資格を取った。 どりょく  ?  
Câu 12 : 父は弟をつれて、公園に出かけた。 つれて  ?  
Câu 13 : 今日はかかりの者がいませんので、明日また来てください。 かかり  ?  
Câu 14 : 今日、試験のけっかが発表される。 けっか  ?  
Câu 15 : 誰も彼の話をうたがわなかった。 うたがわ  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N3

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật