Hán Tự N3
Luyện thi hán tự N3 bài 4

Câu 1 : 携帯電話は便利です。便利  ?  
Câu 2 : 品物が入荷したら、お知らせします。入荷  ?  
Câu 3 : 白い砂の上を歩きます。砂  ?  
Câu 4 : バスの料金をはらう。  ?  
Câu 5 : たくはいで送る.たくはい  ?  
Câu 6 : このへんはみどりが少ない。へん  ?  
Câu 7 : _ 体は旅行に行く予定です。  ?  
Câu 8 : 広 _ でセールを知る。  ?  
Câu 9 : 定 _ の半額以上で買った。  ?  
Câu 10 : 消費 _ は何パーセントですか。  ?  
Câu 11 : CDを何 _ 持っていますか。  ?  
Câu 12 : 大 _ トラックが事故を起こした。  ?  
Câu 13 : 毎日、読書をしている。読書  ?  
Câu 14 : 公共の場では、マナーを守って行動する。  ?  
Câu 15 : 彼は大学院で勉強を続けるそうだ。大学院  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N3

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật