Luyện thi hán tự tiếng nhật trung cấp N3
Luyện thi hán tự N3 bài 3

Câu 1 : ご協力ありがとうございます。協力   
     Θ
  
 
  
  
Câu 2 : 日本語が分からなくて困っています。困って   
     Θ
  
 
  
  
Câu 3 : 手伝ってくれませんか。手伝って   
     Θ
  
 
  
  
Câu 4 : 美術館に絵を見に行きました。美術館   
     Θ
  
  
 
  
Câu 5 : 空港は空の港です   
     Θ
 
  
  
  
Câu 6 : 京都に金閣寺という有名なお寺があります。寺   
     Θ
 
  
  
  
Câu 7 : 地震に備えていろいろなことをしています。備えて   
     Θ
  
  
  
 
Câu 8 : インフルエンザを予防する。予防   
     Θ
  
  
  
 
Câu 9 : 消しゴムを貸してくれませんか。貸して   
     Θ
  
  
 
  
Câu 10 : 危ないですから、黄色い線の内側に下がってお待ちください。内側   
     Θ
 
  
  
  
  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
/
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
HƯỚNG DẪN
Điểm :   /

Tổng hợp hán tự N3

Các bài khác