Hán Tự N3
Luyện thi hán tự N3 bài 2

Câu 1 : 工場は機械 _ された。  ?  
Câu 2 : 個人 _ な理由で、会社を辞めました。  ?  
Câu 3 : ラジオで天気予 _を聞く。  ?  
Câu 4 : 首相はニュースの内容を _ 定した。  ?  
Câu 5 : 電話の相手は電 _ の届かない所にいるようだ。  ?  
Câu 6 : ご協力ありがとうございます。協力  ?  
Câu 7 : 日本語が分からなくて困っています。困って  ?  
Câu 8 : 手伝ってくれませんか。手伝って  ?  
Câu 9 : 美術館に絵を見に行きました。美術館  ?  
Câu 10 : 空港は空の港です  ?  
Câu 11 : 京都に金閣寺という有名なお寺があります。寺  ?  
Câu 12 : 地震に備えていろいろなことをしています。備えて  ?  
Câu 13 : インフルエンザを予防する。予防  ?  
Câu 14 : 消しゴムを貸してくれませんか。貸して  ?  
Câu 15 : 危ないですから、黄色い線の内側に下がってお待ちください。内側  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 
  Ý KIẾN  

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N3

Các bài khác

 

 


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật