Hán Tự N1
Luyện thi hán tự N1 bài 5

Câu 1 : 発展  ?  
Câu 2 : 不可欠  ?  
Câu 3 : じこ  ?  
Câu 4 : りえき  ?  
Câu 5 : ふはい  ?  
Câu 6 : 偽造  ?  
Câu 7 : 奇数  ?  
Câu 8 : 礼儀  ?  
Câu 9 : 既婚者  ?  
Câu 10 : 詐欺  ?  
Câu 11 : 行儀  ?  
Câu 12 : 義理  ?  
Câu 13 : 孤独  ?  
Câu 14 : 娯楽  ?  
Câu 15 : 修士  ?  


  KIỂM TRA  
/ 15 

  KIỂM TRA  
Điểm :   / 15

Tổng hợp hán tự N1

Tiếng Nhật 360

Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.