Luyện nghe ryu 速攻トレーニング phần その他 bài 21-25

Bài 21: 夏期講座の申込み

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 22: 教授と会う日程

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 23: 壊れたパソコンの対処

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 24: 犬のしつけ

答案

正解:

解説:

表現ー語句:

 

Bài 25: ボランティアの募集

答案

正解:

解説:

表現ー語句: