Luyện thi ryu, bài tập luyện thi ryu dành cho du học sinh,luyện kĩ năng ôn thi ryu phần nghe