Những mẫu chữ ghép thêm " và ゜。

am ghep

Tiếng Nhật 360

Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật