Những mẫu chữ ghép thêm " và ゜。

am ghep


Tiếng Nhật 360
Tiếng Nhật 360 - Luyện thi tiếng nhật